Fiber i Råda!

 

Information 12/5 2016

Hej!
I samråd med kommunen har vi nu fått fram lämpliga sträckor att gräva på. För att undvika i första hand vattenledningar och brunnar får ni ha överseende med om det kan
verka "krokigt" emellanåt.

Det är vi på Fibergruppen som ansvarar för grävning av stam och in på
er tomt. Ni kommer att bli kontaktade av oss eller vår entreprenör när det är dags för att tomtprojektera. Vi kommer att påbörja tidsbokningen av det denna vecka (v19) och vi räknar med att bokat in alla kunder för besök v 20-21-22. I första hand projekterar vi området i norr från ICA , väster om landsvägen och ner till Långheden. Sedan fortsätter vi Öster om landsvägen och vidare söder om Årosälven.

Så snart vi fått utsättning av el, tele mm räknar vi med att påbörja grävning med start i norra delen.
Vi kommer sedan att blåsa ut Fiber till hela området och svetsa områdesskåp. Vi arbetar samtidigt med att förbereda och beräkna fiber kapacitet till området och telestationen ska färdigställas. Det sista steget blir att utföra inomhusinstallationer samt svetsa varje hus och koppla upp varje kund. När allt är helt klart så ska allt slutdokumenteras och överlåtas till Telias Sonera Skanova Access.
Vi sköter håltagningen genom yttervägg och installerar optojack/konverter upp till 1 m från jacket. Konvertern är i behov av el, så ett uttag måste finnas. Undvik våtutrymmen och rum utan värme. Du kommer kanske koppla till exempelvis en router och telefonibox till konvertern. Se därför till att det finns plats för det samt ytterligare eluttag. Detta kan vara bra att känna till inför planeringen av grävningen på tomt.

Innan installationer utförs kommer ni att kontaktas av ansvarig installatör som bokar en passande tid med er. Det sker i samband med driftsättning.

Mått på konverter: Ca 22cm bred, 14cm hög och 3 cm djup
Mått på fiberuttag: Ca 8 cm bred, 11cm hög och 3 cm djup.

Ps. Även om det inte syns ute i området att någon arbetar är det mycket som ska förberedas "bakom kulisserna" så misströsta inte, vi arbetar så fort vi kan.
www.fibergruppen.se
kontakt@fibergruppen.se

*****************

Information 10/5 2016

Fibergruppen AB meddelar att tillstånden är så gott som klara och att de kommer att påbörja bokningarna inom kort.

*****************

 

Information 17/4 2016

Fibergruppen AB har skickat ut detta mail till alla som skrivit på avtalet och angett en mailadress:

*****************

Hej !

Vill med detta mejl bara informera er lite kort om den kommande fiberutbyggnaden i Råda.

För tillfället pågår projektering/beredning som börjar bli klar nu, nästa steg är att gå igenom alla planerade grävsträckor med kommunen för att få alla tillstånd som krävs. 
När detta är klart så kommer vi att kontakta er för tidsbokning av hembesök.

Vid besöket går vi igenom grävning för fiber på er tomt samt var i huset ni önskar placering av ert fiberjack, i samråd med er, och ni får underteckna ett tomtavtal.
När grävning och första installation i hemmet har skett kommer det ske ytterligare en installation i hemmet om vilken vi kontaktar er senare.

Vi räknar med att få alla tillstånd klara inom några veckor.

Har ni några frågor så går det bra att kontakta mig.

 

Med vänlig hälsning

Jonas Berggren
Projektledare

Fibergruppen Sverige AB
Importgatan 48
60228 Norrköping
Jonas.berggren@fibergruppen.se 
Tfn 070-792 21 13
Växel 011-4707230
www.fibergruppen.se

*****************

 

Information 23/3 2016

Nästa vecka (dvs veckan efter påsk) kommer Fibergruppen AB:s projektledare till Råda och börjar titta på hur och var det ska grävas. Fibergruppen AB kommer att sätta upp beachflaggor på olika platser så det syns tydligt att något är på gång. Företaget som ska gräva kommer att vara med.

Sedan i slutet av januari har Fibergruppen AB bland annat arbetat med att få tillstånd av de markägare vars tomter fiberkabeln måste korsa, och enligt projektledaren har de nu avtal med de allra flesta. Grävningen kommer att påbörjas så fort naturen tillåter, dvs när tjälen släppt.

Inom några veckor (2-4) kommer Fibergruppen AB att börja ta kontakt med oss fastighetsägare i Råda, för att besöka oss och se var på tomterna det ska grävas för fiber.

Fakturorna för första delbetalningen har skickats ut och ska vara betalda senast 16 april. På avtalet som vi skrivit på står att vi ska betala våra första 5.000:- när arbetet påbörjats, och där är vi alltså nu.

 

Information 16/1 2016

137 påskrivna avtal är skickade till Fibergruppen AB,
som kommer att påbörja projekteringen för fiber i Råda.

 

Information 5/12 2015

Nu fattas cirka 10 påskrivna avtal för att projekteringen ska starta.

 

Information 21/10 2015

Fibergruppen AB kommer att ordna ett informationsmöte i Råda Ordenshus
torsdagen den 26 november kl 18.30
Alla är hjartligt välkomna

 

Information 18/9 2015

Avtalen med FiberGruppen AB är klara och delas ut till alla berörda senast söndag kväll.

Påskrivet avtal lämnas eller skickas till Ingegärd Olssson, Sörgårdsvägen 37.

Ingegärd samlar ihop alla avtal och skickar dem vidare till FiberGruppen.


Information 5/5 2015

Efter Jordbruksverkets regeländring är det inte längre möjligt för Råda tätort att söka bidrag till fiberutbyggnad. Ett av villkoren för att kunna få stöd är att projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort. (läs mer på jordbruksverket.se) Detta innebär för Råda tätort att det inte är nödvändigt att bilda en förening.

Interimsstyrelsen för Fiber i Råda har haft kontakt med FiberGruppen i Sverige AB som erbjuder boende i tätorten att teckna avtal om installation av fiber till en kostnad av max 18 000 kronor/fastighet. För att FiberGruppen ska kunna ta sig an uppdraget behöver avtal tecknas med 130 fastighetsägare.

FiberGruppen kan även erbjuda områden utanför tätorten (Sjögränd, Risäter, Stenbäcken och Myra) avtal om tillräckligt intresse finns. Där krävs dock att en förening bildas för att man ska kunna söka bidrag. För mer information om detta kontakta: Göran Eriksson, projektledare Hagfors kommun, mail: goran.eriksson@hagfors.se, tel 0563/186 38, 070-1904792 eller FiberGruppen: kontakt@fibergruppen.se.

De inom Råda tätort som har anmält intresse för fiber kommer inom kort att få ett mail med mer information samt avtalet. (Har vi inte fått uppgift om mailadress tar vi naturligtvis kontakt på annat sätt) Vi vill be alla intresserade att hjälpa till att sprida detta, prata fiber med grannar och vänner! FiberGruppen är anlitade av flera orter i kommunen och vi hoppas så klart att Råda står näst på tur!

 

Rapport stormötet 4/2 2015

Mötet beslutade att bilda en fiberförening
och valde en interimstyrelse till Råda Fiberförening bestående av:
ordinarie ledamöter Jesper Eliasson (sammankallande), Ingegärd Olsson, Eric Möllberg, Tina Sundbäck och Anna-Greta Johansson.
Suppleanter: Anneli Svensson, Patrik Emilsson och Björn Olofsson.

Nästa möte

Nästa stormöte onsdag 4/2 klockan 18.30 på Ordenshuset.

På det här mötet ska vi bilda fiberförening, välja styrelse, anta stadgar och annat som hör till föreningsbildande.

Vi i valberedningen har inte lyckats få ihop namn till en styrelse, så här kommer en vädjan: du som vill ha fiber i Råda, ställ upp och hjälp till i vår blivande förening!
Om ingen vill hjälpa till blir det ingen förening, och utan förening får vi inte fiber till våra fastigheter.

 


 

Länkar

Information från fiberföreningen i Uddeholm - så får du igång fibernätet

Information från fiberföreningen i Uddeholm - var ska du ansluta dig till fibernätet?

 

klart.se

_________________

Vem har födelsedag i Norra Råda idag? Klicka och kolla!

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hit Counter